Vrbice

společně obnovme historii vesnice

O NÁS

Kostel

již máme novou střechu i okna

O NÁS

Kaplička

nově zrekonstruová

a vysvěcená v roce 2016

O NÁS

Vrbice

společně zachraňujeme

Náš spolek byl založen 28. května 2014 a usiluje o obnovení historické a urbanistické hodnoty obce, kde před válkou trvalo žilo více než 210 obyvatel. Historická a urbanistická hodnota byla dokázána také návrhem Národního památkového úřadu pro Středočeský kraj na vyhlášení obce památkovou zónou. Bohužel zůstalo pouze u návrhu. Náš spolek usiluje hlavně o rekonstrukci místních kapliček, kostela, staré školy, hřbitova, rybníku a zachování jednotné urbanistické a krajinné hodnoty obce.
Za naši krátkou historii se nám podařilo za přispění okolních obcí a spolků zrekonstruovat obecní kapličku. V současné době se naše síly soustředí na postupnou rekonstrukci kostela, který je dlouhodobě bez využití. Kostel má již novou střechu a osazená nová okna. Podařilo se nám také navázat či obnovit kulturní tradice, jako například každoroční pálení čarodějnic, podzimní posvícení – Malé dožínky a Svatomartinské setkání . Naše finanční možnosti jsou však omezené, proto se touto cestou snažíme oslovit všechny, kteří jsou ochotni přispět na dobrou věc nebo nám pomoci.

Naše projekty

Pomozte společně s námi vrátit vesnici její historickou a kulturní hodnotu

Jsme rádi, že nám můžete přispět na náš transparentní účet.

2100684808 / 2010

Akce

Kontakt

Název:
Spolek „ZACHRAŇME VRBICI“
Sídlo:
Vrbice 15, 270 04 Hořovičky
IČO: 030 46 478
Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odílu L, vložce číslo 59526
Počet členů (k srpnu 2017) je 28
email: lada.volfova@volny.cz, gottfriedova@architects757.com
Statutární orgán:
předseda: Zdeňka Konopásková
místopředseda: Vojtěch Volf
člen výboru: ing. arch. Hana Gottfriedová